Bjøern Merinder

I samme arbejdet med kevin Birk har  jeg skudt denne her nye editorial serie. 
Bjøern x diva models !!!

Håber i kan lide den